Електроинсталации

Изгаждането и преработването на електроинсталацията трябва да се планира предварително, защото след шпакловането и боядисването няма да е удачно наново да се разкърти, заради някой забравен контакт или ключ.

Нашите специалисти – електротехници, Ви предлагат следните услуги:

  • Полагане на кабели
  • Монтаж на електротабло
  • Монтаж на предпазители
  • Монтаж на ключове
  • Монтаж на контакти
  • Монтаж на осветителни тела
  • Прозвъняване на инсталация и др.
  • Договор

  • Двугодишна гаранция

  • ПОДДРЪЖКА

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt